بازدید ایدهبایگانی‌های امارات در سال جاری برنامه‌های فضایی‌اش را رونمایی خواهد کرد | بازدید ایده

برچسب: امارات در سال جاری برنامه‌های فضایی‌اش را رونمایی خواهد کرد

امارات در سال جاری برنامه‌های فضایی‌اش را رونمایی خواهد کرد

امارات در سال جاری برنامه‌های فضایی‌اش را رونمایی خواهد کرد امارات متحده‌ی عربی در برنامه‌ای جدید، به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی در بخش فضایی و نیز جذب سرمایه‌های داخلی برای گسترش صنعت فضایی این کشور است.…

  • خانه
  • امارات در سال جاری برنامه‌های فضایی‌اش را رونمایی خواهد کرد