بازدید ایدهبایگانی‌های الگوریتم جدید گوگل در خدمت پایداری واکنش‌های همجوشی هسته‌ای | بازدید ایده

برچسب: الگوریتم جدید گوگل در خدمت پایداری واکنش‌های همجوشی هسته‌ای

الگوریتم جدید گوگل در خدمت پایداری واکنش‌های همجوشی هسته‌ای

برخی از پژوهشگران در مورد توسعه‌ی همجوشی هسته‌ای پایدار پژوهش می‌کنند. هدف آن‌ها از نظر تئوری ساده است: به دست آوردن همان انرژی که در خورشید هم تولید می‌شود؛ اما دستیابی به آن در واقعیت…

  • خانه
  • الگوریتم جدید گوگل در خدمت پایداری واکنش‌های همجوشی هسته‌ای