بازدید ایدهبایگانی‌های الگوریتمی ارائه شده است که برپایه‌ی آن می‌توانیم دنباله‌های اعداد جذاب برای انسان‌ را پیش‌بینی کنیم. | بازدید ایده

برچسب: الگوریتمی ارائه شده است که برپایه‌ی آن می‌توانیم دنباله‌های اعداد جذاب برای انسان‌ را پیش‌بینی کنیم.

الگوریتمی برای پیش‌بینی سلسله اعداد جذاب برای مغز انسان

الگوریتمی ارائه شده است که برپایه‌ی آن می‌توانیم دنباله‌های اعداد جذاب برای انسان‌ را پیش‌بینی کنیم. یکی از ویژگی‌های جذاب ریاضی، زیبا بودن آن است. اما اینکه زیبایی در ریاضی به چه معناست، مفهوم پیچیده‌ای…

  • خانه
  • الگوریتمی ارائه شده است که برپایه‌ی آن می‌توانیم دنباله‌های اعداد جذاب برای انسان‌ را پیش‌بینی کنیم.