بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های الکترون‌هایی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: الکترون‌هایی

تابش حاصل از برخورد الکترون‌هایی با سرعت نور و پرتو لیزر شدید

تابش حاصل از برخورد الکترون‌هایی با سرعت نور و پرتو لیزر شدید پهنای باند تابش الکترومغناطیسی بسیار گسترده است. این تابش به اشکال مختلف مانند امواج رادیویی، میکروویو، تابش ایکس پرانرژی و امواج گاما وجود…