بازدید ایدهبایگانی‌های اقیانوس | بازدید ایده

برچسب: اقیانوس

امواج گرمایی اقیانوس ، حیات دریایی را تهدید می‌کنند

امواج گرمایی اقیانوس ، حیات دریایی  و تنوع زیستی گیاهان وجانوران (تپه‌های مرجانی ، علف‌های دریا و جنگل‌های کتانجک )را تهدید می‌کنند . پژوهشگران دریافتند که تعداد وقوع امواج گرمایی اقیانوس‌ ها نسبت به قرن…

کاهش شدید جمعیت ماهی‌ها با افزایش دمای اقیانوس‌ها

جمعیت ماهی‌ها بنابر پژوهشی جدید، با افزایش دمای اقیانوس‌ها کاهش شدیدیافته است . اتفاقی که باعث به‌خطر افتادن منابع غذایی بویژه یک منبع اصلی غذایی و درآمد میلیون‌ها انسان خواهد شد.پژوهشی تازه کشف کرده که…

دانشمندان گردابه‌هایی در اقیانوس کشف کردند که درست مثل سیاه‌چاله‌ها در فضا رفتار می‌کنند

دانشمندان گردابه‌هایی در اقیانوس کشف کردند که درست مثل سیاه‌چاله‌ها در فضا رفتار می‌کنند سیاه‌چاله‌ها همیشه یکی از موضوعات جذاب و عجیب برای دانشمندان بوده‌اند. هیچ‌کس یک سیاه‌چاله را از نزدیک رؤیت نکرده اما همه از…