بازدید ایدهبایگانی‌های اقیانوس قطبی | بازدید ایده

برچسب: اقیانوس قطبی

ناسا از فضا گیاهان اقیانوس قطبی را مطالعه می‌کند

ناسا از فضا گیاهان اقیانوس قطبی را مطالعه می‌کند به‌طور معمول وقتی صحبت از ناسا به میان می‌آید، تصویر مریخ و ایستگاه‌های فضایی به ذهن متبادر می‌شود؛ اما این آژانس در زمینه‌ی شرایط جوی و آب‌وهوایی نیز…