بازدید ایدهبایگانی‌های اقمار | بازدید ایده

برچسب: اقمار

اخترشناسان از حلقه‌ها و اقمار زحل موسیقی ساختند

اخترشناسان از حلقه‌ها و اقمار زحل موسیقی ساختند پس از دو دهه حضور در فضا، مأموریت فضاپیمای کاسینی روز ۱۵ سپتامبر، با شیرجه مرگ‌بار در جو غول گازی زحلبه پایان خواهد رسید. کاسینی طی چند سال گذشته، مجموعه‌ی بی‌نظیر…