بازدید ایدهبایگانی‌های اقدامات گره‌گشای تحریم‌ها | بازدید ایده

برچسب: اقدامات گره‌گشای تحریم‌ها

خبر وزیر نیرو از اقدامات گره‌گشای تحریم‌ها/ اردکانیان: مجاز نیستم صحبت کنم

وزیر نیرو با اشاره به نزدیک شدن به تحریم های جدید آمریکا گفت: اقداماتی صورت گرفته و با کارهایی در ماههای اخیر گره گشایی شده که مجاز نیستم در مورد آنها صحبت کنم اما مجموعه…

  • خانه
  • اقدامات گره‌گشای تحریم‌ها