بازدید ایدهبایگانی‌های افسانه میر | بازدید ایده

برچسب: افسانه میر

افسانه میر؛ اولین ایستگاه فضایی ماژولار بشر چگونه ساخته شد؟

افسانه میر؛ اولین ایستگاه فضایی ماژولار بشر چگونه ساخته شد؟ در خلال اخبار تلویزیون ملی که در دهه‌ی هفتاد شمسی از تلویزیون پخش می‌شد، هر از چندگاهی خبری در مورد ایستگاه فضایی میر روس‌ها پخش…