بازدید ایدهبایگانی‌های افزایش گرمای خاک باعث تسریع در آزاد شدن کربن می‌شود | بازدید ایده

برچسب: افزایش گرمای خاک باعث تسریع در آزاد شدن کربن می‌شود

افزایش گرمای خاک باعث تسریع در آزاد شدن کربن می‌شود

با گرم شدن خاک، کربن از طرف زمین آزاد می‌شود. مطالعه‌ای جدید نشان داده‌ است که در دماهای بالاتر کربن آزاد شده بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی است؛ این اتفاق چرخه‌ای خطرناک را شروع می‌کند…

  • خانه
  • افزایش گرمای خاک باعث تسریع در آزاد شدن کربن می‌شود