بازدید ایدهبایگانی‌های افزایش نرخ ارز باسپرده های بانکی چه کرد؟/ سبقت سپرده‌های کوتاه‌مدت | بازدید ایده

برچسب: افزایش نرخ ارز باسپرده های بانکی چه کرد؟/ سبقت سپرده‌های کوتاه‌مدت

افزایش نرخ ارز باسپرده های بانکی چه کرد؟/ سبقت سپرده‌های کوتاه‌مدت

رشد قیمت ارز طی ماههای اخیر اقبال سپرده گذاران بانکی را به کوچ سرمایه های خود به سمت بازارهای نقدشونده افزایش داد. بررسی ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور نشان می دهد…

  • خانه
  • افزایش نرخ ارز باسپرده های بانکی چه کرد؟/ سبقت سپرده‌های کوتاه‌مدت