بازدید ایدهبایگانی‌های افزایش عرضه ارز صادراتی | بازدید ایده

برچسب: افزایش عرضه ارز صادراتی

تثبیت قیمت در کانال ۸۹۰۰ تومان با وجود افزایش عرضه ارز صادراتی

بررسی عملکرد بازار ثانویه ارزی نشان می‌دهد با وجود افزایش عرضه ۱۳ میلیون یورویی قیمت میانگین ارز صادراتی همچنان در کانال ۸۹۰۰ تومان باقی مانده است. بر اساس گزارش عملکرد سامانه نیما، در دو روز…

  • خانه
  • افزایش عرضه ارز صادراتی