بازدید ایدهبایگانی‌های افزایش سطوح کربن دی‌ اکسید و تهدید زندگی پروانه‌های پادشاه | بازدید ایده

برچسب: افزایش سطوح کربن دی‌ اکسید و تهدید زندگی پروانه‌های پادشاه

افزایش سطوح کربن دی‌ اکسید و تهدید زندگی پروانه‌های پادشاه

یکی از بررسی‌های جدید دانشگاه میشیگان خطرات جدیدی را آشکار می‌کند که زندگی پروانه‌های پادشاه را تهدید می‌کنند: افزایش سطوح کربن دی‌اکسید موجود در جو منجر به کاهش خواص دارویی گیاهان پادزهر می‌شود که از حشرات…

  • خانه
  • افزایش سطوح کربن دی‌ اکسید و تهدید زندگی پروانه‌های پادشاه