بازدید ایدهبایگانی‌های افزایش بحران تکرارپذیری علم در نشریه‌های معتبر | بازدید ایده

برچسب: افزایش بحران تکرارپذیری علم در نشریه‌های معتبر

افزایش بحران تکرارپذیری علم در نشریه‌های معتبر

بحران تکرار پذیری علم در علوم اجتماعی مخصوصا روان‌شناسی و آزمایش‌های علمی افزایش پیدا کرده است. از مهم‌ترین مشخصه‌های یک پژوهش علمی معتبر می‌توان به شفافیت روش و قابلیت تکرارپذیری نتایج، اشاره کرد. یعنی پژوهشگرانی که مهارت‌ها…

  • خانه
  • افزایش بحران تکرارپذیری علم در نشریه‌های معتبر