بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های افراطی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: افراطی

موفقیت چشمگیر حزب افراطی در انتخابات ایالتی بایرن آلمان

نتایج اولیه انتخابات مهم ایالتی بایرن آلمان نشان می دهد که احزاب سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات با ریزش آراء تاریخی مواجه شده و حزب "افراطی جایگزینی برای آلمان" با کسب آراء قابل توجه توانست…