بازدید ایدهبایگانی‌های افراد فقیر | بازدید ایده

برچسب: افراد فقیر

آیا طول عمر ثروتمندان طولانی‌تر از افراد فقیر است؟

پژوهش‌های جدید پژوهشگران در مجموعه‌ی مقالات آکادمی ملی علوم (PNAS) نشان داده است که بین امید به زندگی اقشار پردرآمد و ضعیف تفاوت‌هایی وجود دارد. در حالی که پژوهش‌های پیشین این نکته را نادیده گرفته بودند…