بازدید ایدهبایگانی‌های افراد در هنگام صحبت کردن به زبان خارجی صادق‌ترند | بازدید ایده

برچسب: افراد در هنگام صحبت کردن به زبان خارجی صادق‌ترند

افراد در هنگام صحبت کردن به زبان خارجی صادق‌ترند

همیشه باورهای نادرستی در مورد غیرقابل اعتماد بودن افرادی که به یک زبان خارجی صحبت می‌کنند، وجود داشته است. این عقاید تا چه اندازه درست هستند؟ دانشگاه شیکاگو به‌تازگی یک پژوهش انجام داده است که…

افراد در هنگام صحبت کردن به زبان خارجی صادق‌ترند

همیشه باورهای نادرستی در مورد غیرقابل اعتماد بودن افرادی که به یک زبان خارجی صحبت می‌کنند، وجود داشته است. این عقاید تا چه اندازه درست هستند؟ دانشگاه شیکاگو به‌تازگی یک پژوهش انجام داده است که…

  • خانه
  • افراد در هنگام صحبت کردن به زبان خارجی صادق‌ترند