بازدید ایدهبایگانی‌های افراد خشمگین | بازدید ایده

برچسب: افراد خشمگین

آیا افراد خشمگین و عصبی هوش پایینی دارند؟

آیا فردی عصبی هستید؟ اگر این‌گونه است، احتمالا به آن باهوشی که تصور می‌کنید نیستید. این، نتیجه‌ی یک پژوهش جدید توسط پژوهشگران لهستانی و استرالیایی است. علت این است که خشم، ارتباط تنگناتنگی با خصیصه‌هایی…