بازدید ایدهبایگانی‌های افت ۱۰۸ واحدی شاخص، در روز نیمه تعطیل بورس | بازدید ایده

برچسب: افت ۱۰۸ واحدی شاخص، در روز نیمه تعطیل بورس

افت ۱۰۸ واحدی شاخص، در روز نیمه تعطیل بورس

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۱۰۸واحد افت کرد. در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و 309میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ ارزش 323میلیارد تومان در 55هزار نوبت مورد دادوستد قرار…

  • خانه
  • افت ۱۰۸ واحدی شاخص، در روز نیمه تعطیل بورس