بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اعلام آمادگی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اعلام آمادگی

اعلام آمادگی تیم‌های کشتی روسیه و ترکیه برای شرکت در جام موسوی

اعلام آمادگی تیم‌های کشتی روسیه و ترکیه برای شرکت در جام موسوی با پیشنهاد فدراسیون کشتی و موافقت اتحادیه جهانی، از امسال جام سیدجعفر موسوی در تقویم اتحادیه قرار گرفته و قرار است روزهای 10…