بازدید ایدهبایگانی‌های اعلام آمادگی تیم های روسیه و ترکیه برای شرکت در جام موسوی | بازدید ایده

برچسب: اعلام آمادگی تیم های روسیه و ترکیه برای شرکت در جام موسوی

اعلام آمادگی تیم‌های کشتی روسیه و ترکیه برای شرکت در جام موسوی

اعلام آمادگی تیم‌های کشتی روسیه و ترکیه برای شرکت در جام موسوی با پیشنهاد فدراسیون کشتی و موافقت اتحادیه جهانی، از امسال جام سیدجعفر موسوی در تقویم اتحادیه قرار گرفته و قرار است روزهای 10…

  • خانه
  • اعلام آمادگی تیم های روسیه و ترکیه برای شرکت در جام موسوی