بازدید ایدهبایگانی‌های اعزام تیم ملی | بازدید ایده

برچسب: اعزام تیم ملی

لغو اعزام تیم ملی تیراندازی کشورمان به مسابقات سلاح‌های بادی کویت

اعزام تیم ملی تیراندازی کشورمان به مسابقات سلاح‌های بادی کویت به صورت قطعی لغو شد. اولین دلیل لغو این اعزام درخواست وزارت ورزش از فدراسیون‌ها برای لغو اعزام‌های غیر ضروری بود. فدراسیون در جمع‌بندی‌های خود…