بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اعزام انسان | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اعزام انسان

رئیس پژوهشگاه هوافضا: پرتاب ماهواره نسبت به اعزام انسان به فضا اولویت دارد

رئیس پژوهشگاه هوافضا: پرتاب ماهواره نسبت به اعزام انسان به فضا اولویت دارد رئیس پژوهشگاه هوافضا با تاکید براینکه در تخصیص اعتبارات پژوهشی باید پرتاب ماهواره در اولویت قرار گیرد، خواستار تصویب پروژه اعزام انسان…