بازدید ایدهبایگانی‌های اعتراف | بازدید ایده

برچسب: اعتراف

اعتراف عامل تیراندازی خونین سال گذشته در مسجدی در کانادا

به نقل از خبرگزاری فرانسه، الکساندر بیسونت (Alexandre Bissonnette)، شهروند ایالت کبک در کانادا روز چهارشنبه اعتراف کرد کشتار ۲۹ ژانویه سال ۲۰۱۷ در مسجد کبک به دست او انجام شده است. در حمله به…