بازدید ایدهبایگانی‌های اعتراض شفر به تصمیم داور | بازدید ایده

برچسب: اعتراض شفر به تصمیم داور

توقف ۵ دقیقه‌ای در بازی استقلال خوزستان و استقلال به دلیل بارش شدید باران/ اعتراض شفر به تصمیم داور

توقف ۵ دقیقه‌ای در بازی استقلال خوزستان و استقلال به دلیل بارش شدید باران/ اعتراض شفر به تصمیم داور در حالی که دیدار استقلال خوزستان و استقلال در نیمه نخست در جریان بود، به شدت…

  • خانه
  • اعتراض شفر به تصمیم داور