بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اظهارنامه مالیاتی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اظهارنامه مالیاتی

جزئیات جریمه کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، جریمه کتمان درامدها در اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و سایر مودیان سازمان مالیاتی مشخص شد. رئیس کل سازمان مالیاتی کشور، در خصوص رفع ابهام در رابطه با نحوه…