بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اطلاعات سیاهچاله | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اطلاعات سیاهچاله

راه حل استیون هاوکینگ برای حل پارادوکس اطلاعات سیاهچاله ها

راه حل استیون هاوکینگ برای حل پارادوکس اطلاعات سیاهچاله ها در ژانویه‌ی سال جاری هاوکینگ اعلام کرد راه حل قابل قبولی برای پارادوکس اطلاعات سیاهچاله پیدا کرده است. به بیانی دیگر برای این پرسش که…