بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اطراف | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اطراف

ردپای سیاره های فراخورشیدی اطراف یک ستاره جوان

ردپای سیاره های فراخورشیدی اطراف یک ستاره جوان ستاره‌شناسان به‌تازگی ردپای دو سیاره با ابعاد مشابه سیاره‌ی زحل را در میان قرص پیش‌سیاره‌ای یک ستاره‌ی جوان شناسایی کرده‌اند. اگرچه دانشمندان تاکنون سیاره‌های فراخورشیدی بسیاری را…