بازدید ایدهبایگانی‌های اطراف یک سیاه‌چاله | بازدید ایده

برچسب: اطراف یک سیاه‌چاله

ناسا و ثبت عکسی کم‌نظیر از انفجار اشعه‌ی ایکس در اطراف یک سیاه‌چاله

ناسا و ثبت عکسی کم‌نظیر از انفجار اشعه‌ی ایکس در اطراف یک سیاه‌چاله ناسا می‌گوید توانسته یکی از بهترین عکس‌ها از حلقه‌های اشعه‌ی ایکس، که تا به حال گرفته شده را توسط ماهواره‌ی سویفت خود…