بازدید ایدهبایگانی‌های اطراف ستاره‌ی شگفت‌انگیز | بازدید ایده

برچسب: اطراف ستاره‌ی شگفت‌انگیز

تلاش نافرجام محققان در یافتن حیات فرازمینی در اطراف ستاره‌ی شگفت‌انگیز

تلاش نافرجام محققان در یافتن حیات فرازمینی در اطراف ستاره‌ی شگفت‌انگیز ستاره‌ی KIC 8462852 در طول چند ماه گذشته توجهات بسیاری را به سوی خود جلب کرد، چرا که محققان اعلام کردند پدیده‌ای عجیب در حال…

  • خانه
  • اطراف ستاره‌ی شگفت‌انگیز