بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اطرافشان | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اطرافشان

سیاهچاله‌ها پس از بلعیدن تمامی مواد اطرافشان، بخشی از آن‌ها را پس می‌زنند

سیاهچاله‌ها پس از بلعیدن تمامی مواد اطرافشان، بخشی از آن‌ها را پس می‌زنند اینگونه نیست که گمان کنیم سیاه‌چاله‌ها در محل مشخصی از کیهان واقع می‌شوند و به‌طور دائم تمامی اجرام و پدیده‌های موجود در…