بازدید ایدهبایگانی‌های اصول سرمایه‌گذاری پایدار مورد تاکید فدراسیون جهانی بورس‌ها منتشر شد | بازدید ایده

برچسب: اصول سرمایه‌گذاری پایدار مورد تاکید فدراسیون جهانی بورس‌ها منتشر شد

اصول سرمایه‌گذاری پایدار مورد تاکید فدراسیون جهانی بورس‌ها منتشر شد

دبیرخانه فدراسیون جهانی بورس‌ها، خلاصه اصول سرمایه‌گذاری پایدار مورد تاکید فدراسیون جهانی بورس‌ها را منتشر کرد. به نقل از دبیرخانه فدرسیون جهانی بورس‌ها، پس از نظرسنجی انجام شده در سال 2016، هر ساله فدراسیون جهانی…

  • خانه
  • اصول سرمایه‌گذاری پایدار مورد تاکید فدراسیون جهانی بورس‌ها منتشر شد