بازدید ایدهبایگانی‌های اصلا | بازدید ایده

برچسب: اصلا

موجودات فرازمینی ممکن است اصلا وجود نداشته باشند

موجودات فرازمینی ممکن است اصلا وجود نداشته باشند در گذشته خواندید که ستاره‌ای در بین دو صورت فلکی نوری عجیب از خود ساطع می‌کند که باعث ایجاد این شبهه شده است که شاید تابش این نور تلاش…