بازدید ایدهبایگانی‌های اصلاح ژنتیکی و محصولات تراریخته: گردش در یک گلخانه‌ مدرن | بازدید ایده

برچسب: اصلاح ژنتیکی و محصولات تراریخته: گردش در یک گلخانه‌ مدرن

اصلاح ژنتیکی و محصولات تراریخته: گردش در یک گلخانه‌ مدرن

چندی پیش استیون هال، روزنامه‌نگار پایگاه Wired مصاحبه‌ای را با یک کشاورز امریکایی انجام داد؛ زاکاری لیپمن هم مانند هر کشاورز محترم و تلاشگر دیگری، پیرامون وضعیت هوا گله‌مند بود. لیپمن، فردی با صورت ریش‌دار و بدنی…

  • خانه
  • اصلاح ژنتیکی و محصولات تراریخته: گردش در یک گلخانه‌ مدرن