بازدید ایدهبایگانی‌های اصفهان| پائولو سرجیو: از نتیجه و عملکرد برخی از بازیکنانم ناامید شدم/ آنقدر شجاعت نداشتیم که توپ را حفظ کنیم | بازدید ایده

برچسب: اصفهان| پائولو سرجیو: از نتیجه و عملکرد برخی از بازیکنانم ناامید شدم/ آنقدر شجاعت نداشتیم که توپ را حفظ کنیم

اصفهان| پائولو سرجیو: از نتیجه و عملکرد برخی از بازیکنانم ناامید شدم/ آنقدر شجاعت نداشتیم که توپ را حفظ کنیم

اصفهان| پائولو سرجیو: از نتیجه و عملکرد برخی از بازیکنانم ناامید شدم/ آنقدر شجاعت نداشتیم که توپ را حفظ کنیم بپائولو سرجیو پس از تساوی 2 - 2 تیمش در خانه ذوب‌آهن اصفهان ضمن بیان…

  • خانه
  • اصفهان| پائولو سرجیو: از نتیجه و عملکرد برخی از بازیکنانم ناامید شدم/ آنقدر شجاعت نداشتیم که توپ را حفظ کنیم