بازدید ایدهبایگانی‌های اصابت یک سیارک | بازدید ایده

برچسب: اصابت یک سیارک

آیا ما آمادگی مواجهه با اصابت یک سیارک به زمین را داریم؟

آیا ما آمادگی مواجهه با اصابت یک سیارک به زمین را داریم؟ در برخی فیلم‌های علمی تخیلی مانند آرماگدون، اگر زمین توسط یکی از سیارک‌هایی که در حال آمدن به‌سوی آن هستند و به‌طور بالقوه…