بازدید ایدهبایگانی‌های اشیایی ۳۱ سانتی‌متری | بازدید ایده

برچسب: اشیایی ۳۱ سانتی‌متری

ماهواره WorldView 3: تصویر برداری از اشیایی ۳۱ سانتی‌متری روی زمین از خارج جو

ماهواره WorldView 3: تصویر برداری از اشیایی ۳۱ سانتی‌متری روی زمین از خارج جو ماهواره‌ی تصویربرداری WorldView-3 را می‌توان قوی‌ترین و بهترین نمونه‌ی تجاری موجود در مدار زمین خواند که در هفته‌ی جاری از ایالت…

  • خانه
  • اشیایی ۳۱ سانتی‌متری