بازدید ایدهبایگانی‌های اشتغال روستایی | بازدید ایده

برچسب: اشتغال روستایی

وظایف ۱۵مرحله‌ای متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی

چک‌لیست مسئولیت هرکدام از ارگان‌ها در راستای آیین‌نامه پرداخت وام اشتغال روستایی نشان می‌دهد که متقاضیان این وام باید ۱۵ مرحله را سپری کنند که تعداد زیادی در فرآیند انجام این ۱۵ مرحله خسته می‌شوند…