بازدید ایدهبایگانی‌های اشتباه مفهومی در برنامه انرژی‌ تجدیدپذیر اتحادیه اروپا | بازدید ایده

برچسب: اشتباه مفهومی در برنامه انرژی‌ تجدیدپذیر اتحادیه اروپا

اشتباه مفهومی در برنامه انرژی‌ تجدیدپذیر اتحادیه اروپا

در ۱۷ ژانویه سال جاری میلادی، مقامات پارلمان اروپا رأی به بهبود وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر اتحادیه اروپا دادند. این قطعنامه که هنوز اجرایی نشده، هدف جدیدی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین کرده است. در این…

  • خانه
  • اشتباه مفهومی در برنامه انرژی‌ تجدیدپذیر اتحادیه اروپا