بازدید ایدهبایگانی‌های اشتباه بوده‌اند | بازدید ایده

برچسب: اشتباه بوده‌اند

یافته جدید: ستاره‌شناسان درباره ماهیت طوفان‌های خورشیدی عظیم در اشتباه بوده‌اند

یافته جدید: ستاره‌شناسان درباره ماهیت طوفان‌های خورشیدی عظیم در اشتباه بوده‌اند دانشمندان به‌تازگی پی برده‌اند که شلیک‌های پی‌درپی و عظیم فعالیت‌های خورشیدی که با نام طوفان‌ خورشیدی یا تورنادوهای خورشیدی از آن یاد می‌شود، شبیه به گردبادهایی نیستند که…