بازدید ایدهبایگانی‌های اسیا | بازدید ایده

برچسب: اسیا

حضور نمایندگان ایران در دوره داوری فوتور ۳ آسیا

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کلاس داوری فوتور 3 آسیا در بخش‌های فنی داوری فوتبال، فوتسال و آمادگی جسمانی در حالی از روز دوشنبه (16مهرماه) در شهر چونبوری تایلند برگزار می‌شود که 7 نماینده…