بازدید ایدهبایگانی‌های اسکوتوئید: یک شکل هندسی تازه کشف‌شده در سلول های بافت پوششی | بازدید ایده

برچسب: اسکوتوئید: یک شکل هندسی تازه کشف‌شده در سلول های بافت پوششی

اسکوتوئید: یک شکل هندسی تازه کشف‌شده در سلول های بافت پوششی

دانشمندان یک شکل هندسی کاملا جدید را در پوست بدن شناسایی کرده‌اند. پوست بزرگترین ارگان بدن محسوب می‌شود. اندازه ی آن به حدود دو متر مربع می‌رسد و البته شکل آن به صورتی که ما…

  • خانه
  • اسکوتوئید: یک شکل هندسی تازه کشف‌شده در سلول های بافت پوششی