بازدید ایدهبایگانی‌های اسکات کلی | بازدید ایده

برچسب: اسکات کلی

آیا واقعا ژن‌های اسکات کلی در فضا تغییر کرده‌اند؟

آیا واقعا ژن‌های اسکات کلی در فضا تغییر کرده‌اند؟ اسکات کلی فضانورد ناسا که طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، به مدت یک سال در ایستگاه فضایی بین‌المللی اقامت کرد، توانست اطلاعات ارزشمندی در مورد تأثیر فضا بر انسان در…