بازدید ایدهبایگانی‌های اسلام‌آباد | بازدید ایده

برچسب: اسلام‌آباد

رایزنی علمای افغانستان برای برگزاری نشست مشترک در اسلام‌آباد

شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد که هیئتی از علمای افغانستان در سفر به اسلام‌آباد برای برگزاری نشست مشترک با علمای این کشور درباره بررسی جنگ و صلح افغانستان در حال رایزنی است. یک هیئت…

سفیر سابق پاکستان در واشنگتن: در رفتار دولت اسلام‌آباد با کابل تغییری ایجاد نمی‌شود

سفیر سابق پاکستان در آمریکا با اشاره به تغییر دولت در اسلام‌آباد گفت که با وجود دولت جدید اما رفتار پاکستان در قبال افغانستان تغییری نخواهد کرد. به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری بازدیدایده به نقل از «تلویزیون…