بازدید ایدهبایگانی‌های اسفنج | بازدید ایده

برچسب: اسفنج

سنگ های مریخ مانند اسفنج، آب را به خود جذب کرده‌اند

سنگ های مریخ مانند اسفنج، آب را به خود جذب کرده‌اند وقتی صحبت از جست‌و‌جوی حیات در دیگر سیاره‌ها می‌شود، دانشمندان اول از همه به دنبال کلیدی‌ترین ماده‌ی حیات یعنی آبمی‌گردند. اگر‌چه امروزه سطح مریخ بایر، یخ‌زده و…