بازدید ایدهبایگانی‌های استیون هاوکینگ تز | بازدید ایده

برچسب: استیون هاوکینگ تز

استیون هاوکینگ تز دکترای سال ۱۹۶۶ خود را به‌صورت عمومی منتشر کرد

استیون هاوکینگ تز دکترای سال ۱۹۶۶ خود را به‌صورت عمومی منتشر کرد هاوکینگ زمانی که دانشجوی دکترا بود تصورات جالبی از جهان و محیط پیرامون ما داشت. وی نظریه‌های خود را در قالب پروژه‌ی دکترا…