بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های استقبال بخش صادرات آلمان از تصمیم اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: استقبال بخش صادرات آلمان از تصمیم اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران

استقبال بخش صادرات آلمان از تصمیم اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران

بخش صادرات آلمان از تصیمات اخیر اتحادیه اروپا برای راه اندازی مکانیسمی ویژه به منظور دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران استقبال کرد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری بازدیدایده به نقل از روزنامه "هانوفرشه آلگماینه سایتونگ"،…

  • خانه
  • استقبال بخش صادرات آلمان از تصمیم اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران