بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های استقبال از سلول های خورشیدی در طبقه متوسط بیشتر از ثروتمندان است | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: استقبال از سلول های خورشیدی در طبقه متوسط بیشتر از ثروتمندان است

استقبال از سلول های خورشیدی در طبقه متوسط بیشتر از ثروتمندان است

نرخ رشد سیستم‌های فتوولتاییک (PV) خانگی در استرالیا پس از سال ۲۰۰۸ بسیار زیاد بوده است. طبق یک بررسی جدید، مشخص شده افرادی می‌توانند از این سیستم‌ها در خانه‌هایشان استفاده کنند که برای خریدن تجهیزات…

  • خانه
  • استقبال از سلول های خورشیدی در طبقه متوسط بیشتر از ثروتمندان است