بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های استفاده از ژنتیک برای تولید اتانول نسل دوم | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: استفاده از ژنتیک برای تولید اتانول نسل دوم

استفاده از ژنتیک برای تولید اتانول نسل دوم

تولید اتانول نسل دوم (2G) از نیشکر، نیاز به نوعی هیدورلیز آنزیمی دارد که طی آن، آنزیم‌های میکروارگانیسم‌ها برای شکستن و تبدیل کربوهیدرات‌های موجود در ساقه و تفاله‌ی نیشکر به قندهای قابل تخمیر مشارکت دارند.…

  • خانه
  • استفاده از ژنتیک برای تولید اتانول نسل دوم