بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های استفاده از فتوسنتز مصنوعی جهت تولید اتیلن | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: استفاده از فتوسنتز مصنوعی جهت تولید اتیلن

استفاده از فتوسنتز مصنوعی جهت تولید اتیلن

یک تیم از دانشمندان دانشگاه ملی سنگاپور دستگاهی توسعه داده‌اند که مانند فتوسنتز طبیعی، از نور خورشید، آب و دی‌اکسید کربن جهت تولید گاز اتیلن استفاده می‌کند. این روش جدید که فرایند تولید اتیلن در…

  • خانه
  • استفاده از فتوسنتز مصنوعی جهت تولید اتیلن